DAESANG

SALSA BBQ PER POLLO

270g x 24

N1DSA004C

DAESANG

SALSA BBQ PER MANZO

280g x 24

N3DSA011C

DAESANG

SALSA BBQ PER MANZO JIN

2kg x 8

N3DSA038C

DAESANG

SALSA BBQ PER GALBI (SUINO)

280g x 24

N3DSA027C

DAESANG

SALSA BBQ PICCANTE PER BULGOGI (SUINO)

500g x 15

N1DSA005C

DAESANG

SALSA BBQ PER BULGOGI (SUINO)

10g x 1

N3DSA040P

DAESANG

SALSA BBQ PER POLLO

480g x 15

N3DSA028C

DAESANG

SALSA BBQ PER MANZO

500g x 15

N3DSA016C

DAESANG

SALSA BBQ PER MANZO JIN

10kg x 1

N3DSA039P

DAESANG

SALSA BBQ PER GALBI (SUINO)

10kg x 1

N3DSA041P

DAESANG

SALSA BBQ PER BULGOGI (SUINO)

280g x 24

N3DSA012C

Pac srl 

Via Principe Eugenio 51, 20155, Milano

+39 02316886

© 2018 Pac srl

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon